TERRABORA'NIN ETKİLERİ

TERRABORA'NIN ETKİLERİ

TerraBora Bitkiyi Zararlılara Karşı Nasıl Dirençli Kılar?


İstenmeyen zararlıların, toprakta hazır bulunan zengin mineraller sayesinde kontrol edilebildiği bilinmektedir. Zira akıllı doğanın mükemmeliyetçi kodu; zararlı böcekleri yalnızca sağlıksız bitkilere yönlendirmektedir. Bu böceklerin görevi; doğada mükemmel durumda olmayanı bertaraf ederek yerine bertaraf ettiği maddeyi yeni doğal gelişimlere sunmaktır.

Mineral ve Silika bakımından zengin olan TerraBora; bitkinin sağlığını ve direncini arttırarak bu zararlılardan korur. Zira zararlıların sağlıklı bitkiye ilgileri kalmamaktadır.

TerraBora; Mineralleri Bitkiler’in Kolayca Alabileceği Biyolojik Forma Nasıl Getirir?

Bitkilerin toprakta ve TerraBora’nın bünyesinde bulunan mineralleri bünyesine verimli bir şekilde alabilmesi için öncelikle köklerin bulunduğu ortamda bulunan minerallerin biyolojik olarak hazırlanması gerekir. İşte bu aktif ortamı sağlayan özelliklerinden birisi de; TerraBora’nın su ile temasında ortaya çıkardığı Orto Silisik Asit’tir.

TerraBora’nın suyla birleşmesi ile bünyesinde oransal düzenlenmiş mineraller kompozisyonu ve özel işlemden geçirilmiş silika; emsalsiz miktarda Mono ve Orto Silisik Asit üretir. Silisik Asit, ortamda bulunan mineralleri bitkinin verimli ve hızlı bir şekilde alabileceği biyolojik form’a dönüştürür. Silis asitleri katı fazdan sıvı faza geçen iyonlarla bitkilerin gereği gibi beslenmesini sağlanmaktadır.

Silisik Asit’in bitkilerin mineral emilimini geliştirdiği saha testlerinde kanıtlanmıştır. Bitkilerin besin değerinin hızlı bir şekilde ve ciddi oranda artmasının en önemli nedenlerinden bir tanesidir.

TerraBora’nın gerekli miktarda kullanımı sonucunda toprakta bulunan bitkiler için biyolojik olarak hazır duruma getirilen minerallerin zengin ve tasarlanmış bir kompozisyonda olması sayesinde, bitkilerin gelişimi daha iyi olmaktadır. Bununla birlikte daha az hastalık, daha güçlü gövde ve saplara sahip olması ve yüksek değerde besin elde edilmesi sağlanmaktadır.

Aşırı tarım uygulamalarından dolayı mineral içerik ve yapısını kaybetmiş toprakların rehabilite edilebilmesi için mükemmel Tarımsal ürün TerraBora olacaktır.

Islanmış TerraBora’nın zengin ve özel olarak yapılandırılmış silika içeriği ile birlikte ortamda oluşan silisik asit kombinasyonu sayesinde iz ve nadir elementler de dahil olmak üzere toprakta geniş spektrumlu bir mineral ortamının biyolojik olarak bitkiler için hazır olması, TerraBora’yı piyasada mevcut mineral içerikli gübrelerden oldukça farklı kılar.

Minerallerin bitkiye intikalinin yüksek hız ve verimlilikte olması birçok durumda silika içerikli gübrelerin iki mislinden fazla olabilmektedir.